Temat är ekonomisk politik och ledarskap i en värld i förändring, inte minst i ljuset av covid-19-pandemin.

Regeringar och centralbanker har vidtagit stimulansåtgärder av historiska mått för att möta effekterna av coronapandemin. Detta i ett läge med extremt låga räntor och låg inflation sedan lång tid tillbaka. Vilka lärdomar kan dras och vad säger aktuell forskning om framtida ekonomisk politik och ledarskap? De här frågorna, samt vilka nya utmaningar den ekonomiska politiken står inför, kommer Olivier Blanchard, en av världens mest citerade ekonomer och tidigare bland annat chefsekonom vid IMF, att ge sin syn på och diskutera tillsammans med riksbankschef Stefan Ingves, Lars Heikensten, ordförande för Finanspolitiska rådet, och Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden.

Stefanie Stantcheva, prisbelönt professor vid Harvard, presenterar sin forskning om hur människors uppfattningar skiljer sig från hur verkligheten faktiskt ser ut på en rad områden såsom social rörlighet, inkomstfördelning, invandrares situation och beskattning. Hur påverkar det stödet för olika ekonomisk-politiska åtgärder, och varför sticker Sverige ut jämfört med andra länder? Stantchevas resultat diskuteras därefter med LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Daniel Waldenström, professor vid IFN, inleder med färska svenska data.

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom är bland annat världens mest kända forskare kring konsekvenserna av arbete från hemmet – och hur det bäst bör organiseras. Han är flitigt anlitad när företag och organisationer nu planerar sin verksamhet post-covid. Blooms forskning belyser effekter på produktivitet och ledarskap och utmynnar i en rad slutsatser av betydelse för ”the post-pandemic workplace” som vi får ta del av vid konferensen.

Efter huvudsessionerna följer rundabordssamtal i mindre grupper med utgångspunkt i talarnas presentationer. Slutsatserna summeras i ett avslutande panelsamtal.


Huvudtalare

Olivier Blanchard

Olivier Blanchard is a French economist and Fred Bergsten Senior Fellow at the Peterson Institute and Robert Solow Professor of Economics Emeritus at MIT. His research interests are in macroeconomics, including a wide set of issues that range from the role of monetary and fiscal policy to the global financial crisis and the Covid crisis. He was the Chief Economist at the International Monetary Fund, IMF, 2008–2015 and he served as the President of the American Economic Association 2018. He is one of the most cited economists in the world.


Nicholas Bloom

Nicholas Bloom is Professor of Economics at Stanford University, and a co-Director of the Productivity, Innovation and Entrepreneurship Program at the National Bureau of Economic Research (NBER). His research focuses on management practices and uncertainty. He was the recipient of the Frisch Medal in 2010 for his work on understanding the impacts of large uncertainty shocks. Bloom previously worked at the UK Treasury and McKinsey & Co.


Stefanie Stantcheva

Stefanie Stantcheva is Professor of Economics at Harvard University, co-editor of the Quarterly Journal of Economics, and a member of the French Council of Economic Analysis. Her research is in public finance, with a focus on tax and transfer systems, inequality, and the productivity of firms and individuals. She is the founder and director of the Social Economics Lab at Harvard that studies how people form their understanding, perceptions, and views of public policies. Stantcheva is the recipient of the 2020 Elaine Bennett Research Prize and was named Best Young French Economist 2019.


Paneldeltagare

Anna Bäck

Anna Bäck är vd för Kivra, styrelseledamot i Nordnet och Permobil. Anna har tidigare arbetat på McKinsey & Company.


Ann Carlsson

Ann Carlsson är vd för Apoteket, styrelseledamot i Vattenfall och SNS.


Susanna Gideonsson

Susanna Gideonsson är ordförande för Landsorganisationen, LO. Hon är även suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott. Gideonsson var tidigare ordförande för Handelsanställdas förbund.


Magnus Hall

Magnus Hall är styrelseordförande i Höganäs AB, NTM Media och Göta Kanal samt styrelseledamot i Södra Skogsägarna. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).


Lars Heikensten

Lars Heikensten är Finanspolitiska rådets ordförande. Han har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och var tidigare vd för Nobelstiftelsen. Heikensten var riksbankschef mellan 2003 och 2006 samt svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten mellan 2006 och 2011.


Stefan Ingves

Stefan Ingves är Chef för Sveriges Riksbank och ordförande i Riksbankens direktion. Han är medlem i Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råd och förste vice ordförande i Europeiska systemrisknämndens (ESRB). Vidare är han ledamot av Bank for International Settlements (BIS) styrelse och ordförande i BIS Banking and Risk Management Committee (BRC) samt Sveriges representant i Internationella valutafondens (IMF) guvernörs styrelse. Ingves är ekonomie doktor och har tidigare varit ordförande i Baselkommittén, chef för avdelningen för monetära och finansiella system på IMF, vice riksbankschef samt generaldirektör vid Bankstödsnämnden.


Jan-Olof Jacke

Jan-Olof Jacke är vd för Svenskt Näringsliv. Han är även styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Svenska Mässan, ICC Sverige, Alecta och Institutet för Näringslivsforskning. Jacke var vd för AstraZenecas svenska dotterbolag mellan 2013 och 2018.


Jan Larsson

Jan Larsson är vd för Business Sweden samt styrelseledamot för Universitets- och högskolerådet (UHR). Jan har tidigare bland annat varit statssekreterare på Statsrådsberedningen, vd för YrkesAkademin och kommunikationsdirektör på Handelsbanken.


Kristin Magnusson Bernard

Kristin Magnusson Bernard är vd för Första AP-fonden. Hon har en doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och är även styrelseledamot i Vasakronan AB samt Swedish House of Finance. Magnusson Bernard har tidigare varit verksam som sverigechef för Nordea Markets och chef för makroekonomisk research på Nordea. Hon har även haft framträdande roller vid Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden.


Daniel Waldenström

Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Han har en doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan och har undervisat vid Uppsala universitet, Paris School of Economics och UCLA. Hans forskning fokuserar på inkomstfördelning och skatter.


Moderator

Katrine Marçal

Katrine Marçal är journalist, föreläsare och moderator baserad i England. Hon skriver för Dagens Nyheter och är författare till bland annat Det enda könet, som i sin engelska version Who Cooked Adam Smith’s Dinner? utsågs till en av årets böcker av tidningen The Guardian år 2015, och Att uppfinna världen: hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet. I rollen som ekonomijournalist har Marçal intervjuat flera av världens främsta tänkare inom ekonomi, ledande politiker och företagsledare.


Tid och plats

Onsdagen den 25 augusti, kl. 09:30–16:00. Efter noga övervägande har vi fattat beslut om att genomföra Tylösandskonferensen helt digitalt.

Anmälan

Endast personliga inbjudningar.

Konferensen vänder sig till högsta ledningen för de företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar* i SNS samt särskilt inbjudna.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.