Under Tylösandskonferensen får deltagarna ta del av världsledande expertis i frågor som präglar samhällsutvecklingen och utbyta tankar under informella former.

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand. Konferensen vänder sig till högsta ledningen i SNS medlemsorganisationer samt särskilt inbjudna.

Årets konferens handlar om ekonomisk politik i en värld i förändring, inte minst i ljuset av covid-19-pandemin som har tvingat beslutsfattare världen över att vidta åtgärder som tidigare inte ansetts möjliga. Läs mer här.