Under Tylösandskonferensen får deltagarna ta del av världsledande expertis i frågor som präglar samhällsutvecklingen och utbyta tankar under informella former.

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand. Konferensen vänder sig till högsta ledningen i SNS medlemsorganisationer samt särskilt inbjudna.

Vid årets Tylösandskonferens diskuterade vi förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt tillsammans med ledande forskare, företagsledare och experter. Vad avgör Europas och Sveriges framtida konkurrenskraft? Vilken roll spelar teknologiutveckling, kompetensförsörjning och regleringar? Vad kan näringsliv, politik och andra aktörer göra för att skapa en bra miljö för tillväxt och välstånd? Läs mer här.