Under Tylösandskonferensen får deltagarna ta del av världsledande expertis i frågor som präglar samhällsutvecklingen och utbyta tankar under informella former.

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand. Konferensen vänder sig till högsta ledningen i SNS medlemsorganisationer samt särskilt inbjudna.

I år ägnas konferensen åt frågor som rör EU och dagens europeiska kontext. Tillsammans med framstående forskare, företagsledare och experter belyser vi ämnen som EU:s inre marknad samt hur vi kan stärka vår konkurrenskraft och ställa om vår industri. Vi diskuterar även unionens ställning globalt, liksom internationell handel och geopolitiska frågor. Därtill riktas fokus mot Sveriges roll i unionen och dess betydelse för Sverige.