Under Tylösandskonferensen får deltagarna ta del av världsledande expertis i frågor som präglar samhällsutvecklingen och utbyta tankar under informella former.

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand. Konferensen vänder sig till högsta ledningen i SNS medlemsorganisationer samt särskilt inbjudna.

På årets Tylösandskonferens belyser vi frågor av avgörande betydelse för Sveriges, Europas och världens framtid. Vilka är drivkrafterna bakom de maktskiften vi ser? Hur påverkas internationella relationer, den globala ekonomin och näringsliv? Läs mer här.