SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand.

Konferensen vänder sig till högsta ledningen för de företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar i SNS samt särskilt inbjudna.

SNS Tylösandskonferens 2021: Economic Policy in the Covid World and Beyond

Årets Tylösandskonferens handlar om ekonomisk politik i en värld i förändring, inte minst i ljuset av covid-19-pandemin som har tvingat beslutsfattare världen över att vidta åtgärder som tidigare inte ansetts möjliga.

Konferensen genomförs digitalt.

Läs mer om konferensen här.


SNS Tylösandskonferens 2020: Climate Change

Den ordinarie upplagan av årets Tylösandskonferens i augusti ställdes in på grund av coronapandemin. I stället anordnar vi en digital version av konferensen under slutet av november. Temat är klimatförändringarna och hur de ska hanteras. Klimatförändringarnas kostnader, den roll internationell handel och finansmarknad kan spela, globalt ledarskap och samarbete samt vägen framåt efter pandemin är några av de ämnen som kommer att behandlas.

En rad internationella och svenska ledande forskare och beslutsfattare deltar, bland annat Michael Greenstone, professor vid University of Chicago och en av världens mest framstående forskare inom klimatekonomi, och Rachel Kyte, chef för Fletcher School of Law and Diplomacy vid Tufts University och tidigare Världsbankens Special Envoy for Climate Change samt UN Secretary-General Special Representative of Sustainable Energy for All.

Konferensen arrangerades digitalt under ett antal dagar i november. Läs mer och se inspelningar från konferensens sessioner här..


SNS Tylösand Summit 2019: The AI Revolution

Temat för 2019 års Tylösandskonferens var artificiell intelligens (AI). Hur påverkar utvecklingen inom AI näringsliv, samhälle och vår vardag?

Bland talarna

Susan Athey, professor vid Stanford University, som bland annat forskar om hur AI kan användas inom offentligt beslutsfattande och policyutveckling. Athey har även varit chefsekonom på Microsoft. År 2007 tilldelades hon som första kvinna världens mest prestigefyllda utmärkelse för ekonomer under 40, John Bates Clark Medal.

Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet, som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI. Dignum är en av EU-kommissionens rådgivare i arbetet med EU:s AI-strategi.

Avi Goldfarb, professor vid University of Toronto, som forskar om hur AI:s prediktiva förmåga påverkar beslutsfattande inom företag och andra delar
av samhället. Goldfarb är även forskningschef vid Creative Destruction Lab och en av författarna till bästsäljaren Prediction Machines: The Simple
Economics of Artificial Intelligence
.

Marcus Wallenberg, ordförande i SEB, Saab och FAM samt vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som ligger bakom Sveriges största privata forskningssatsning – Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program (WASP)

Konferensen ägde rum onsdagen den 21 augusti. Läs referatet här.


SNS Tylösandskonferens 2018: Urbanisation and Cities

Konferensen handlade om urbanisering och städernas allt större betydelse för samhällsekonomin.

Talare

Vi samlade internationellt ledande forskare och experter för att diskutera vad som gör städer framgångsrika och hur vi skapar hållbara, attraktiva urbana miljöer i Sverige.

Läs om våra talare.

Bland andra medverkade Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard och Raj Chetty, en av världens mest citerade ekonomer. Chetty är professor i nationalekonomi vid Harvard och studerar bland annat hur uppväxtort påverkar framgång i livet. Glaeser är världsledande forskare när det gäller innovativa miljöer och städer som tillväxtmotorer och författare till den omtalade boken Triumph of the City (utgiven på svenska av SNS).

Konferensen ägde rum onsdagen den 22 augusti. Läs referat från konferensen.


SNS Tylösandskonferens 2017: Inequality and Democracy

2017 års Tylösandskonferens handlade om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid.Ledande bedömare beskrev utvecklingen och gav sin syn på vad som kan göras för att stödja en socialt och ekonomiskt inkluderande samhällsutveckling.

Bland andra deltog Pulitzerprisvinnande historikern Anne Applebaum och ekonomen Richard Baldwin. Applebaum är en av vår tids mest inflytelserika publicister när det gäller hoten mot den liberala demokratin. Baldwin beskriver i sin uppmärksammade bok The Great Convergence hur globaliseringen blivit allt mer avancerad till följd av teknikutvecklingen och hur den snabba utvecklingen skapat politiska utmaningar både i rika ekonomier och i utvecklingsländer.

2017 års Tylösandskonferens leddes av Markus Karlsson, programledare på Bloomberg Radio i London.

Konferensen ägde rum den 23 augusti.


SNS Tylösandskonferens 2016: An Age of Insecurity – Economic and Political Risks

2016 års konferens handlade om det alltmer osäkra omvärldsläget och hur utvecklingen påverkar världsekonomin, Europasamarbetet, företagen och samhällen. Flera internationella utmaningar berör också Sverige: ökad rysk militär aktivitet, utvecklingen i Mellanöstern, flykting- och migrationskrisen, terrordåden i Europa och ett alltmer splittrat Europa. Under konferensen samlades företagsledare med erfarenhet av att hantera geopolitiska risker, framstående ekonomer och ledande politiska bedömare. Bland andra talade Joe Kaeser, global vd för Siemens, och Franklin Allen som leder Brevan Howard Centre for Financial Analysis i London.

Samtalen leddes av Nik Gowing, nyhetsankare på BBC World News.


SNS Tylösandskonferens 2015: Digital Technology – Reshaping Business and Society

2015 års Tylösandskonferens handlade om vår tids snabba teknikutveckling och dess betydelse för företag, individer och samhälle. Digitaliseringen påverkar nästan alla sektorer i ekonomin och bidrar till nya innovationer och affärsmodeller. Vi bjöd in några av världens främsta experter på den digitala ekonomin, bland andra David Autor vars omtalade forskning visat hur ny teknik påverkar produktivitet, sysselsättning och löner. Dessutom talade Dominic Barton, Global Managing Director på McKinsey & Company, och Sadie Creese, den brittiska regeringens rådgivare i IT-säkerhetsfrågor.


Internationella talare på Tylösandskonferenserna

 • Susan Athey, professor, Stanford University (2019)
 • Avi Goldfarb, professor, University of Toronto (2019)
 • Raj Chetty, professor, Harvard University (2018)
 • Edward Glaeser, professor, Harvard University (2018)
 • Fran Tonkiss, professor, London School of Economics (2018)
 • Anne Applebaum, journalist och Professor of Practice, Institute of Global Affairs, London School of Economics (2017)
 • Richard Baldwin, professor, Graduate Institute och chef för Centre of Economic Policy Research (CEPR) (2017)
 • Joe Kaeser, global vd, Siemens (2016)
 • Margaret MacMillan, professor, University of Oxford (2016)
 • Franklin Allen, professor, Imperial College (2016)
 • David Autor, professor, Massachusetts Institute of Technology (2015)
 • Sadie Creese, professor, Oxford (2015)
 • Dominic Barton, Global Managing Director, McKinsey & Company (2015)
 • Susan C. Schwab, professor, University of Maryland (2014)
 • Alan B.Krueger, professor, Princeton University (2014)
 • Richard Baldwin, professor, Graduate Institute of International Studies, Genève (2013)
 • Catherine L. Mann, professor, International Business School, Brandeis University (2013)
 • Richard Dobbs, Head of McKinsey Global Institute and Fellow at Saïd Business School, University of Oxford (2013)
 • Bernard Hoekman, professor at European University Institute Florens (2013)
 • Zeinab Badawi, nyhetspresentatör på BBC World News Today (2012)
 • Barry Eichengreen, professor, University of California, Berkeley (2012, 2014)
 • Suzanne Berger, professor, Massachusetts Institute of Technology (2012)
 • Richard McGregor, Financial Times Washington (2011)
 • Linda Yueh, föreståndare för the China Growth Centre, University of Oxford (2011)
 • Franklin Allen, professor, Wharton School, University of Pennsylvania (2011)
 • Hélén Rey, professor, London Business School (2010)
 • Kenneth Rogoff, professor, Harvard University (2010)
 • Charles Goodhart, professor, London School of Economics (2010)
 • Robert C. Stowe, professor, Harvard University Environmental Economics Program (2009)
 • Franck Petitgas, Head of Investment Banking, Morgan Stanley (2008)
 • Michael C. Jensen, professor, Harvard Business School (2008)
 • Peter Butler, vd, Governance for Owners (2008)
 • John Peet, Europaredaktör, The Economist (2007)
 • Paavo Lipponen, före detta premiärminister i Finland (2007)
 • Richard Green, professor, University of Birmingham (2006)
 • Ranjit Pandit, vd, McKinsey & Company, India (2006)
 • Madis Üürike, före detta finansminister i Estland (2005)

Tidigare teman

 • The AI Revolution (2019)
 • Urbanisation and Cities (2018)
 • Inequality and Democracy (2017)
 • An Age of Insecurity – Economic and Political Risks (2016)
 • Digital Technology – Reshaping Business and Society (2015)
 • The United States and its role in the world (2014)
 • Competitiveness in a New Global Economy (2013)
 • The future of Europe (2012)
 • China’s rise as the new super power (2011)
 • The state and the market- new trends in the world economy (2010)
 • Future climate and energy policy (2009)
 • New trends in the owner market (2008)
 • Swedish strategies in a competitive world (2007)
 • Changes in the global energy market (2006)
 • Taxes for growth and employment (2005)