SNS Tylösandskonferens

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand.
Konferensen är endast för inbjudna och är en viktig mötesplats för diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. Konferensen är inte öppen för media och hålls under Chatham House-regeln.

SNS Tylösandskonferens 2018: Urbanisation and Cities

Konferensen handlade om urbanisering och städernas allt större betydelse för samhällsekonomin.

Talare

Vi samlade internationellt ledande forskare och experter för att diskutera vad som gör städer framgångsrika och hur vi skapar hållbara, attraktiva urbana miljöer i Sverige.

Läs om våra talare.

Bland andra medverkade Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard och Raj Chetty, en av världens mest citerade ekonomer. Chetty är professor i nationalekonomi vid Harvard och studerar bland annat hur uppväxtort påverkar framgång i livet. Glaeser är världsledande forskare när det gäller innovativa miljöer och städer som tillväxtmotorer och författare till den omtalade boken Triumph of the City (utgiven på svenska av SNS).

Konferensen ägde rum onsdagen den 22 augusti. Läs referat från konferensen.

tylosand-2018-urbanisering

Tylösand Summit 2017: Inequality and Democracy

2017 års Tylösandskonferens handlade om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid.

Ledande bedömare beskrev utvecklingen och gav sin syn på vad som kan göras för att stödja en socialt och ekonomiskt inkluderande samhällsutveckling.

Bland andra deltog Pulitzerprisvinnande historikern Anne Applebaum och ekonomen Richard Baldwin. Applebaum är en av vår tids mest inflytelserika publicister när det gäller hoten mot den liberala demokratin. Baldwin beskriver i sin uppmärksammade bok The Great Convergence hur globaliseringen blivit allt mer avancerad till följd av teknikutvecklingen och hur den snabba utvecklingen skapat politiska utmaningar både i rika ekonomier och i utvecklingsländer.

2017 års Tylösandskonferens leddes av Markus Karlsson, programledare på Bloomberg Radio i London.

Konferensen ägde rum den 23 augusti.

tylösand-2017-mosaik

SNS Tylösand Summit 2016:
An Age of Insecurity – Economic and Political Risks

2016 års konferens handlade om det alltmer osäkra omvärldsläget och hur utvecklingen påverkar världsekonomin, Europasamarbetet, företagen och samhällen.

Flera internationella utmaningar berör också Sverige: ökad rysk militär aktivitet, utvecklingen i Mellanöstern, flykting- och migrationskrisen, terrordåden i Europa och ett alltmer splittrat Europa.
Under konferensen samlades företagsledare med erfarenhet av att hantera geopolitiska risker, framstående ekonomer och ledande politiska bedömare. Bland andra talade Joe Kaeser, global vd för Siemens, och Franklin Allen som leder Brevan Howard Centre for Financial Analysis i London.

Samtalen leddes av Nik Gowing, nyhetsankare på BBC World News.

sns-tylosand-summit-2016
tylosand_2015

SNS Tylösand Summit 2015

Digital Technology – Reshaping Business and Society

2015 års Tylösandskonferens handlade om vår tids snabba teknikutveckling och dess betydelse för företag, individer och samhälle. Digitaliseringen påverkar nästan alla sektorer i ekonomin och bidrar till nya innovationer och affärsmodeller. Vi bjöd in några av världens främsta experter på den digitala ekonomin, bland andra David Autor vars omtalade forskning visat hur ny teknik påverkar produktivitet, sysselsättning och löner. Dessutom talade Dominic Barton, Global Managing Director på McKinsey & Company, och Sadie Creese, den brittiska regeringens rådgivare i IT-säkerhetsfrågor.

Internationella talare på Tylösandskonferenserna

 • Anne Applebaum, journalist och Professor of Practice, Institute of Global Affairs, London School of Economics (2017)
 • Richard Baldwin, professor, Graduate Institute och chef för Centre of Economic Policy Research (CEPR) (2017)
 • Joe Kaeser, global vd, Siemens (2016)
 • Margaret MacMillan, professor, University of Oxford (2016)
 • Franklin Allen, professor, Imperial College (2016)
 • David Autor, professor, Massachusetts Institute of Technology (2015)
 • Sadie Creese, professor, Oxford (2015)
 • Dominic Barton, Global Managing Director, McKinsey & Company (2015)
 • Susan C. Schwab, professor, University of Maryland (2014)
 • Alan B.Krueger, professor, Princeton University (2014)
 • Richard Baldwin, professor, Graduate Institute of International Studies, Genève (2013)
 • Catherine L. Mann, professor, International Business School, Brandeis University (2013)
 • Richard Dobbs, Head of McKinsey Global Institute and Fellow at Saïd Business School, University of Oxford (2013)
 • Bernard Hoekman, professor at European University Institute Florens (2013)
 • Zeinab Badawi, nyhetspresentatör på BBC World News Today (2012)
 • Barry Eichengreen, professor, University of California, Berkeley (2012, 2014)
 • Suzanne Berger, professor, Massachusetts Institute of Technology (2012)
 • Richard McGregor, Financial Times Washington (2011)
 • Linda Yueh, föreståndare för the China Growth Centre, University of Oxford (2011)
 • Franklin Allen, professor, Wharton School, University of Pennsylvania (2011)
 • Hélén Rey, professor, London Business School (2010)
 • Kenneth Rogoff, professor, Harvard University (2010)
 • Charles Goodhart, professor, London School of Economics (2010)
 • Robert C. Stowe, professor, Harvard University Environmental Economics Program (2009)
 • Franck Petitgas, Head of Investment Banking, Morgan Stanley (2008)
 • Michael C. Jensen, professor, Harvard Business School (2008)
 • Peter Butler, vd, Governance for Owners (2008)
 • John Peet, Europaredaktör, The Economist (2007)
 • Paavo Lipponen, före detta premiärminister i Finland (2007)
 • Richard Green, professor, University of Birmingham (2006)
 • Ranjit Pandit, vd, McKinsey & Company, India (2006)
 • Madis Üürike, före detta finansminister i Estland (2005)

Tidigare teman

 • The United States and its role in the world (2014)
 • Competitiveness in a New Global Economy (2013)
 • The future of Europe (2012)
 • China’s rise as the new super power (2011)
 • The state and the market- new trends in the world economy (2010)
 • Future climate and energy policy (2009)
 • New trends in the owner market (2008)
 • Swedish strategies in a competitive world (2007)
 • Changes in the global energy market (2006)
 • Taxes for growth and employment (2005)

Kontaktperson

Mia Chennell

Chef Program och nätverk

mia.chennell@sns.se

08-507 025 87