Europaparlamentet, 2 upplagan

Christian Andersson

Publikation 2008.09.15

Valet till Europaparlamentet vart femte år blir allt viktigare ju större befogenheter parlamentet får att påverka EU:s politiska beslut. Därför är det bra att veta vad parlamentet gör.

Det är också bra att veta vem som utövar makt och på vilken grund. Handlar det om politisk ideologi? Är det nationella intressen? Står EU-vänner mot EU-motståndare?

Europaparlamentet har alltid befunnit sig i centrum för debatten om medborgarnas verksamhet och EU:s demokratiska brister.

Pocketbiblioteket, nr 6.