Frihandel för fred. Exemplet Balkan

Per Magnus Wijkman

Publikation 2009.04.28

Kan frihandel och ekonomisk integration bidra till att återställa en varaktig fred efter bittra krig? Vilka lärdomar kan vi dra av USA:s och Västeuropas initiativ efter andra världskriget? Kan tankarna bakom Marshallhjälpen och EU:s grundande bidra till att lösa dagens konflikter?

Här beskrivs hur Stabilitetspakten för sydöstra Europa hjälpte länderna på det konfliktdrabbade Balkan att skapa ett frihandelsområde trots bitterhet och misstänksamhet efter den våldsamma upplösningen av det forna Jugoslavien. Frågan är om andra, djupt rotade, konflikter i EU:s grannskap – Mellanöstern och södra Kaukasus – kan komma närmare en lösning genom att tillämpa samma principer om omfattande ekonomisk återuppbyggnad, nära ekonomisk integration och starka regionala institutioner.

Pocketbiblioteket, nr 37.

 

Recensioner

Boken är angelägen, lärorik och tänkvärd för alla; politiker, forskare, media och allmänhet, som engagerar sig i fredsskapande verksamhet.

Anders Weidung, BTJ