Tid för ny tunnelbana?

Tid och plats

Måndag 3 juni 2013, 09:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Är en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm samhällsekonomiskt motiverad? Hur ser finansieringen för ny tunnelbana ut? Vilka förslag finns för utbyggnaden och vad säger politikerna?

2013-06-03_tunnelbana

Den första delen av Stockholms tunnelbana invigdes 1933. Sedan den blå linjen byggdes i slutet på 1970-talet är tunnelbanan i princip oförändrad. En fortsatt snabb folkökning i huvudstaden har aktualiserat en utbyggnad av tunnelbanan. Politiker och trafikplanerare diskuterar nu nya linjer till bland annat Nacka och Barkarby.

GUNILLA GLANTZ, planeringschef SL, presenterar nya analyser av de tekniska utmaningarna, trafiksystemets funktionssätt och kopplingen mellan utbyggd tunnelbana och bostadsbyggande.

Medverkande

MARIA BÖRJESSON, trafikforskare, KTH
RIKARD DAHLSTRÖM, projektchef, Veidekke Entreprenad
GUNILLA GLANTZ, planeringschef, SL
ULLA HAMILTON, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd (M), Stockholms stad
HELENE HELLMARK KNUTSSON, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting
BJÖRN KVIST, civilingenjör och projektledare, Sweco Infrastructure
CHRISTER G WENNERHOLM, trafiklandstingsråd (M), Stockholms läns landsting
HG WESSBERG, förhandlingsperson, 2013 års Stockholmsförhandling

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 595 kr för SNS medlem* och 1190 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 31 maj debiteras avgiften.

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris.

Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!