eHälsolösningar kan bidra till radikalt förbättrad vård

Tid och plats

Onsdag 14 maj 2014, 12:00–13:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Nästan halva Sveriges befolkning lider av långvarig sjukdom. Behandlingen av kroniker tar lejonparten av sjukvårdens resurser i anspråk. Förbättringar i vården av patienter med långvariga sjukdomar är därför nödvändiga – såväl ur patientperspektiv som för samhällsekonomin.

I dag finns möjligheten att radikalt förbättra vården genom att utnyttja patienters och vårdgivares inre motivation och kollektiva kunnande med hjälp av eHälsolösningar, det vill säga digitala informations- och kommunikationstjänster.

Välkommen till ett samtal med SARAH STAFF MYERS, Senior Quality Improvement Consultant vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

Utgångspunkten är Sarah Staff Myers engagemang i två samverkande nätverk för innovationer i vården av patienter med kroniska sjukdomar, ImproveCareNow (ICN) och The Collaborative Chronic Care Network (C3N).

ICN:s arbete med behandling av barn som har kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har gett mycket positiva resultat när det gäller bland annat sjukdomens utveckling, medicinförskrivningar och barnens tillväxt. I C3N arbetar patienter, vårdpersonal och forskare tillsammans för att utveckla lärande vårdsystem.

ANDREAS HAGER, eHälsojurist, Hansen, leder mötet.

Mötet anordnas inom ramen för SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.