Etik i arbetsliv och affärer

Hans De Geer (red.) Claes Trollestad (red.)

Publikation 2009.11.16

Tio skribenter betraktar dagens arbets- och affärsliv ur ett etiskt perspektiv. De visar att etik inte bara är en restriktion, utan också ger möjlighet till nya, långsiktigt hållbara affärer. I bokens första del granskas dess funktion och aktörer − kapitalägarna, företagen och konsumenterna.

Vad händer med de etiska frågorna när utvecklingen går från den enskilda företagaren till de stora, byråkratiskt styrda och opersonligt ägda företagen och ägarkonstellationerna? De traditionella politiska och fackliga krafterna ställer krav på företagens agerande, men vilket inflytande har de internationella finansiella aktörerna och NGOs?

I den andra delen är organisationerna och deras chefer sammanhållande tema. Här finns en rad förslag till hur nödvändig kompetens kan utvecklas, bland annat i arbetet med etiska koder och i ledarutvecklingsprogram.

Hans De Geer och Claes Trollestad är redaktörer.

Övriga författare: Anders Aspling, Erik Blennberger, Tommy Borglund, Tomas Brytting, Erica Falkenström, Thomas Franzén, Magnus Frostensson och Susanne Wigorts Yngvesson.

Recensioner

…intressant och lättläst bok.

Anna Ehde Malmberg, BTJ