Kvinnors företagande – mål eller medel?

Eva Blomberg Gun Hedlund Martin Wottle

Publikation 2011.07.01

Hur ser den svenska företagerskan egentligen ut i idé och verklighet? På vilka villkor tillåts hon ta del i samhällsutvecklingen? Vilken slags tillväxt ska kvinnors företagande bidra till?

provlas_kvinnors_foretagande.pdf 103,8 KB PDF

I dag råder en bred politisk enighet om att Sverige behöver fler företagare, framför allt fler kvinnor. Fler kvinnor som företagare anses gynna både tillväxten och jämställdheten. Tjugo års politik för att gynna kvinnors företagande visar att resultaten sällan blir de som eftersträvas och att lösningar kanske ska sökas i samhällskontexten i sin helhet.

Kvinnors företagande framställs ofta som lösningen på en mängd problem i det svenska samhället, men resultaten i denna bok pekar mot att idéerna bakom dessa förhoppningar är både motsägelsefulla och mångtydiga. Företagandet handlar om samspel mellan välfärdsstaten, marknaden, familjen och individen, där politik och ideologi spelar en stor roll.

Här undersöks kvinnors företagande utifrån ett mångvetenskapligt och i flera fall kritiskt perspektiv med forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner. Författarna diskuterar hinder och möjligheter för kvinnors företagande och lyfter upp frågor som finns inbäddade i olika sammanhang, från familjeföretag till föreställningar om företagande och entreprenörskap.

Recensioner

… en mycket värdefull och intressant bok… Kvinnors företagande vänder sig till en bred målgrupp – utöver till högskolestuderande bl.a. till politiker på riks- och lokal nivå.

Inge Ohlsson, BTJ

Eva Blomberg i Gomorron Sverige den 14 juli

Läs Vårdfokus sammanfattning från SNS-seminariet ”Tre debatter om jämställdhet i näringslivet” den 7 mars