Finanskrisen

Johan A. Lybeck

Publikation 2009.06.03

Världen befinner sig mitt i en finansiell kris som är den djupaste sedan den stora depressionen på 1930-talet.

Hundratals banker har stängts av sina övervakande myndigheter, tvångs-fusionerats med starkare partner, nationaliserats eller fått mer kapital från skattebetalarna för att överleva men förblivit privatägda. Banker och försäkringsbolag har tagit kreditförluster på 1 500 miljarder dollar, motsvarande fyra gånger Sveriges BNP. IMF säger att slutnotan kan bli 4 biljoner dollar.

Hur kommer det sig att nästan ingen varnade för vad som höll på att hända? Hur kunde begränsade fall i bostads-priserna efter många års kraftig prisuppgång få sådana jättelika konsekvenser för övriga delar av ekonomin och stjälpa hela länder såsom Island? Och hur kom det sig att problemen spreds till andra länder som själva inte haft motsvarande överdrivna spekulativa prisstegringar på bostäder?

Finanskrisen är skriven på flera nivåer och vänder sig till läsare som söker en översiktlig och lättillgänglig förklaring till krisen, men också till mer avancerade läsare. Den innehåller tydliga läsanvisningar och efter varje kapitel finns en sammanfattning.

Recensioner

Boken kan rekommenderas för den som vill ha en heltäckande överblick över de beslut och faktorer som ledde till finanskrisen, och vilka åtgärder som vidtagits för att hantera krisen.

Patrik Lindfors, Forum för ekonomi och teknik

Boken är väldisponerad, pedagogiskt upplagd med speciella läsanvisningar och försedd med utförliga källhänvisningar.

Ulf Viklund, BTJ

Det händer väl att jag är lite negativ ibland. Det är därför en glädje att, efter en snabb genombläddring, kunna uttala stort beröm om boken ”Finanskrisen” av Johan Lybeck.

Rolf Englund