Varför får vi inte mer vård för pengarna?

Seminarium Tis 29 mars 2022
Tid och plats

Tisdag 29 mars 2022, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Kostnaderna för svensk hälso- och sjukvård ökade dramatiskt under förra decenniet. Samtidigt fortsätter larmen om köer och resursbrist. Det beror bland annat på att pengarna inte används tillräckligt effektivt, enligt en SNS-rapport som presenteras på tisdag.

Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt och har bidragit till rejält ökad förväntad livslängd. Det innebär att hälso- och sjukvården både kan och behöver göra alltmer för allt fler. Men resurserna är begränsade och det finns flera exempel på investeringar i dyra insatser och behandlingar som ger liten eller ingen nytta för patienter.

Är hälso- och sjukvårdens processer för prioriteringar tillräckliga för att värna både patienter och samhällsekonomi? Detta undersöker professor Mikael Svensson i rapporten ”Höga kostnader och låg patientnytta”.

Seminariet anordnas inom ramen för Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Cecilia Andersson (C), ordförande för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen (digital medverkan)

Anders Blanck, vd, Lif – de forskande läkemedelsföretagen (digital medverkan)

Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen

Gerd Lärfars, ordförande för Rådet för nya terapier, NT-rådet

Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi, Göteborgs universitet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!