Hur har det gått för de ensamkommande flyktingbarnen?

Mån 24 augusti 2015
Tid och plats

Måndag 24 augusti 2015, 09:30–11:00

I tre studier har forskarna Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö undersökt hur det gick för de 9975 flyktingbarn som kom till Sverige under perioden 2003-2013. Vilken utbildning har de genomfört? Har de etablerats på arbetsmarknaden? Vilka jobb har de idag? Kan man se några skillnader mellan kvinnor och män?

Välkommen till ett seminarium om ensamkommande flyktingbarn och hur det går för dem som vuxna.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Medverkande

AYCAN ÇELIKAKSOY, forskare vid Stockholms universitet
KATARINA MUNIER, samordnare för sakområdet barn och unga vid Socialstyrelsen
ESKIL WADENSJÖ, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
LISELOTT VAHERMÄGI, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Nynäshamns kommun

Samtalet leds av RICKARD ERIKSSON, forskningsledare på SNS, och ansvarig för forskningsprojektet Investeringar i likvärdiga livschanser.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter torsdagen den 20 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

Varmt välkommen!