Hur integrerad bör den svenska elmarknaden vara med Europas?

Seminarium Mån 27 november 2023
Tid och plats

Måndag 27 november 2023, 10:30–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efter seminariet.

Sedan energikrisen 2022 har ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad ofta ifrågasatts, inte minst i Sverige.

I Tidöavtalet uppmanas utbyggnaden av elkablar för export pausas till dess att prisskillnaderna mellan olika regioner minskat betydligt. Men hur ställer detta sig i relation till EU:s målsättning att integrera elmarknaden för en säkrare och mer hållbar energiförsörjning? Vilken grad av integration är önskvärd, och hur bör regelverket anpassas för att nå dit?

I en kommande SNS rapport beskriver nationalekonomerna Pär Holmberg och Thomas Tangerås hur relativt enkla marknadsreformer skulle kunna förbättra integrationen av elmarknaden på kort och lång sikt.

Medverkande

Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Jussi Jyrinsalo, Senior Vice President, Transmission System Services and Grid Planning på Finlands stamnätsägare Fingrid

Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch

Fredrik Olovsson (S), energipolitisk talesperson och ledamot i Näringsutskottet

Johan Roupe, verksjurist på Energimarknadsinspektionen och vice-ordförande i CEER:s och ACER:s Electricity Working Group samt ordförande i ACER:s Enforcement & Compliance Group

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Jim Vilsson, chefsekonom på Danmarks stamnätsägare Energinet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 24 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!