Identitet & politik – nationellt, övernationellt och semi-nationellt

Kjell Goldmann

Publikation 2008.09.24

Nationell identitet kan få förklara varför ett land för en viss politik. Många ser bristen på europeisk identitet som orsak till EU:s demokratiska underskott. En återkommande fråga är hur ett mångkulturellt liberalt samhälle ska förhålla sig till avvikande identiteter.

I Identitet och politik diskuterar Kjell Goldmann vad man kan säga om hållbarheten i sådana idéer. Han preciserar begreppet identitet, granskar metodfrågor i identitetsstudier och undersöker tre konkreta identiteter, en nationell (den svenska), en övernationell (den europeiska) och en ”semi-nationell” (den judiska).

Författaren avslutar med en skarp och intresseväckande analys av nationella identiteters förklaringsvärde, demokratins förutsättningar och mångkulturalismens problem.

Ingår i serien SNS essäer.

Recensioner

Det är en mycket tankeväckande och välskriven bok, där författaren prövar olika teser om identitetens betydelse på grundval av en uppsjö av teorier och empiriska studier.

Kent Lindkvist, BTJ