Ilmar Reepalu presenterar Välfärdsutredningens slutsatser

Tid och plats

Tisdag 23 maj 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Den 9 maj lämnar Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Två veckor senare kommer Ilmar Reepalu till SNS för att presentera slutsatserna. Betänkandet kommenteras av Stefan Jönsson, biträdande avdelningschef för Konkurrensverkets analysavdelning, samt ekonomiprofessorerna Anders Anell och Mats Bergman.

När Välfärdsutredningen presenterade sitt delbetänkande i november i fjol fick förslagen om vinstbegränsningar stor uppmärksamhet. I slutbetänkandet ligger i stället fokus på kvalitet, där Välfärdsutredningen bland annat analyserar hur olika kvalitetsmått kan användas vid upphandling och uppföljning av välfärdstjänster.

Medverkande

Anders Anell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola
Stefan Jönsson, biträdande avdelningschef för Konkurrensverkets analysavdelning
Ilmar Reepalu, särskild utredare, Välfärdsutredningen

Seminariet leds av journalisten Helena Blomquist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 695 kronor och moms tillkommer. Vid avanmälan efter den 19 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!