Kön och politik

Christina Bergqvist Per Adman Ann-Cathrine Jungar

Publikation 2008.06.12

I Sverige har könsskillnaderna i såväl politiskt deltagande som politiskt beslutsfattande minskat. Allt fler kvinnor engagerar sig politiskt och intar ledande politiska positioner. Författarna argumenterar för varför politisk jämställdhet är angelägen. Har det någon betydelse för politikens innehåll om beslutsfattarna är kvinnor eller män? Här ges några tentativa svar.

Författarna presenterar den senaste forskningen som beskriver och förklarar den krokiga vägen mot ökad politisk jämställdhet.Den svenska utvecklingen placeras också i ett globalt perspektiv. Hur kan det komma sig att två så olika länder som Rwanda och Sverige är världsledande i kvinnorepresentation? Hur går det med jämställdheten i EU? Vilken roll spelar EU för Sveriges jämställdhetspolitik och tvärtom, vilken roll spelar Sverige för EU:s jämställdhetspolitik?

Recensioner

Författarna ger en lättillgänglig sammanställning av situationen och relevant forskning i ämnet.

Jorun Jakobsson Koca, BTJ