Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet

Svante Nycander

Publikation 2009.11.04

Liberalismens idéhistoria är ett omfattande pionjärarbete, det första översiktsverket på svenska i ämnet.

Svante Nycander kartlägger de moderna politiska idéernas framväxt – från Machiavelli, Hobbes och Locke till vår tids Hayek och Rawls. Viktiga teman är liberalismens förhållande till klassisk republikanism, liberalers sätt att resonera om kapital och arbete, skillnader mellan amerikanskt och europeiskt tänkande samt filosofiska idéer inom socialliberalismen.

Kunnigt och initierat visar författaren hur liberalismen ursprungligen var en kamp mot medeltidens världsbild, kungligt envälde och feodala kvarlevor. Han granskar upplysningstidens liberalism, som legitimerade tre revolutioner: i England 1688, i Amerika 1776 och i Frankrike 1789. Med många referenser och utblickar diskuterar han hur den europeiska liberalismen efter franska revolutionen och Napoleonkrigen blev en reformväg mellan reaktion och revolution.

 

Recensioner

“Nycanders bok är [- – -] det utan jämförelse mest kunniga, översiktliga och inträngande arbetet om de liberala idétraditionerna som skrivits på svenska. – – – Styrkan i Nycanders arbete är bredden och översikten, men framställningen bärs också upp av tankens klarhet och språkets skärpa. Särskilt imponerande är den insiktsfulla och löpande jämförelsen mellan amerikansk och centraleuropeisk liberalism.”
Läs hela artikeln: Under strecket, SvD av Lennart Berntson den 15/12 2010

”Den som ännu inte har bestämt sig för en julklapp till en politiker får här ett tips. Oberoende av parti.”
Dalarnas Tidning

”Då bokens över 500 sidor bjuder på en historisk exposé som spänner från Magna Carta på 1200-talet, via tänkare som Lock, Smith och Mill till mer nutida storheter som Ayn Rand, så går det i en kort recension som denna inte att ge en helhetspresentation. Sägas kan dock att författaren närmar sig ämnet med en sympatisk öppensinnlighet man sällan finner i liknande ansatser. Och bjuder på slutsatser som erbjuder även en idéhistoriskt någotsånär bevandrad, många aha-upplevelser.”
Anders Edwardsson, Svensk Tidskrift

”Boken är ett storverk och märkligt nog det första djuplodande svenska verket om liberalismen och alla dess förgreningar.”
Olle Wästberg, Frisinnad Tidskrift

”Den liberala ideologins historia är inte särskilt känd.Svante Nycander fyller därför ett stort tomrum med sin 500-sidiga bok ”Liberalismens idéhistoria: Frihet och modernitet”’.
Ingemar Andersson, Södermanlands Nyheter

”Nycander har presterat ett mästerverk.”
Lennart Berntsson, BTJ

”DN:s förre chefredaktör har presterat en imponerande översikt över den liberala idéutvecklingen. Det är lärt och välformulerat.”
Lennart Berntson, SvD

”Storverk om liberalismen. Svante Nycanders bok gör det svårare att förvanska eller förtränga det liberala idéarvet.”
Håkan Holmberg, UNT

”Av de stora politiska ideologierna är liberalismens idéhistoria minst omskriven … Svante Nycander fyller därför ett stort tomrum med sin nya bok.”
Ingemar Andersson, Kyrkans Tidning