Marknadens makt, 2 upplagan

Nils Brunsson Ingemund Hägg

Publikation 2010.02.12

Hur fungerar egentligen marknader? Vilka är skillnaderna mellan marknader och andra former av samverkan?

Sju skribenter med stora kunskaper i ämnet beskriver och analyserar verklighetens marknader (för varor och tjänster) på grundval av empiriska studier. De jämför praxis på olika marknader med regelsystem och med populära föreställningar om vad marknader är samt diskuterar vad som gör att vissa marknadsaktörer får mer makt än andra.

Marknadens makt är avsedd för utbildningar vid universitet och högskolor. Den är också ett bidrag till debatten om marknader och marknadslösningar.

Övriga författare

Björn Axelsson är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm; Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola; Jan Johanson är professor emeritus i internationell företagsekonomi vid Uppsala universitet; Lars Persson var professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och Ulf Sjöberg är ekonomie doktor och har varit verksam vid Mittuniversitetet.