Penningmarknaden, 4 upplagan

Lars Nyberg Staffan Viottii Pehr Wissén

Publikation 2006.11.23

Här finns svaren på frågorna om hur det verkligen går till penningmarknaden. Hur fungerar statsskuldväxlar, bankcertifikat, statsobligationer, bostadsobligationer, ränteswappar, räntefutures och ränteforwards? Vem köper och säljer, vilka konventioner används när man handlar? Hur är penningpolitiken som sätter ramarna för räntan utformad?

Förutom att ge konkret vägledning förklarar Penningmarknaden också teorin bakom beräkningarna. Hur ser transaktionernas matematik ut? Ränta-på-ränta-beräkningar, penningmarknadens fundamentalsamband och relationen mellan långa och korta räntor kan beskrivas med en konsistent teori som är oumbärlig för den som vill arbeta på penningmarknaden.

Penningmarknaden vänder sig till handlarna på marknaden, till cheferna, till reglerarna och till alla studenter på universitet och högskolor som ska utveckla marknaden.