Skatt – en hållbarhetsfråga?

Tor 9 februari 2017
Tid och plats

Torsdag 9 februari 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Myndigheter, investerare och samhälle efterfrågar en ökad öppenhet från företag kring hur och var de betalar skatt. Nya riktlinjer och regleringar utarbetas i OECD och inom EU. Media har ägnat frågorna stor uppmärksamhet i spåren av skandaler som LuxLeaks och Panama Papers. Skatteverket fick 2016 i uppdrag av regeringen att beskriva det arbete myndigheten bedriver för att uppmuntra företag till att utarbeta en skattepolicy samt lämna konkreta förslag på hur det arbetet kan förstärkas.

Hur ska företag möta ökade krav på transparens kring sitt skattearbete från myndigheter, investerare, media och samhälle? Bör företag gå längre än vad lagar och regler föreskriver för att betraktas som ansvarsfulla samhällsaktörer? Och vem bestämmer i så fall hur långt? Hur kan medial uppmärksamhet kring skatteplanering medföra skada för varumärke och företagets förtroende? Är skatt en hållbarhetsfråga?

Välkommen till ett samtal med Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson om skatt som en hållbarhetsfråga och kraven på ökad öppenhet.

Den 28 oktober 2016 presenterade Skatteverket sitt regeringsuppdrag om hur man vill uppmuntra företag att se skatt som en hållbarhetsfråga och att denna diskuteras på styrelsenivå. Uppdraget är en del i regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt och skatteundandragande.

Skatteverkets rapport kommenteras av bland andra Roger Persson Österman, professor i finansrätt och Eva Lindström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.

Medverkande

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef, AstraZeneca i Sverige

Ingemar Hansson, gd, Skatteverket

Eva Lindström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet

Tina Zetterlund, chef verksamhetsområde Skatt, KPMG

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 595 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 7 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!