SNS Sustainability Roundtable i Almedalen

Tid och plats

Tisdag 30 juni 2015, 17:30–20:30
Visby

Middagssamtal om FN:s nya hållbara utvecklingsmål och näringslivets roll.

EVA LINDSTRÖM är statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg och ansvarar bland annat för de statligt ägda bolagen.

JONAS MOBERG är chef för sekretariatet för Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som är en global standard för att verka för öppen och ansvarig hantering av naturresurser.

Mötet är exklusivt för medlemmar i SNS Sustainability Roundtable.