Vindkraften och det kommunala vetot

Webbinarium Tis 31 augusti 2021
Tid och plats

Tisdag 31 augusti 2021, 15:00–16:15

Vindkraften är en central del i den svenska energiförsörjningen och i klimatomställningen. Hur kan vi värna det kommunala självstyret och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för en vindkraftsutbyggnad? Regeringens särskilda utredare Lise Nordin gästar SNS för att presentera sina förslag för ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft.

För att få tillstånd att bygga vindkraftverk krävs enligt miljöbalken att den kommun där verket ska uppföras godkänner etableringen. Kommunal tillstyrkan, ofta benämnt som det kommunala vetot, ger kommuner möjlighet att stoppa betydande ingrepp i landskap och närmiljö. Men bestämmelsen om det kommunala vetot saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Därför menar vissa att den nuvarande utformningen är en osäkerhetsfaktor i tillståndsprocessen.

I oktober förra året fick Lise Nordin i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna att ta bort bestämmelsen om det kommunala vetot och ge förslag på hur man kan göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar. I uppdraget ingick även att utreda hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt.

Vid seminariet deltar även Johanna Liljenfeldt som forskar om energisystemsförändringar med särskilt fokus på hur man engagerar människor i planeringsprocesser. Johanna har bland annat studerat storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige, Finland och Norge.

Medverkar gör också Anders Lundkvist, vice ordförande för kommunstyrelsen i Piteå och Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen. I Piteå har man byggt mycket vindkraft och just nu etableras en av Europas största landbaserade vindkraftsparker där. Vindkraftsetableringen i Malung-Sälen har på senaste tiden varit omtvistad.

Även Milan Kolar från SCA och Hillevi Priscar från OX2 deltar. SCA arrenderar ut skogsmark för vindkraftsproduktion och hjälper till att projektera och underhålla den. OX2 bygger och förvaltar vindkraft och är ett av de bolagen som bygger mest vindkraft i Europa just nu.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Milan Kolar, chef vindenergi, SCA

Johanna Liljenfeldt, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper, vindenergi, Uppsala universitet

Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande (S) i Piteå

Lise Nordin, klimatsamordnare Västra Götalandsregionen och särskild utredare för utredningen En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft

Hillevi Priscar, lands- och utvecklingschef Sverige, OX2

Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malung-Sälen

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!