Forskningsrapport

Demokratirådets rapport 2002. Demokrati utan ansvar

Årets demokratiråd diskuterar ett generellt demokratiproblem: ansvarsutkrävande i den representativa demokratin. Rapporten handlar om samspelet mellan väljare, förtroendevalda och de politiska spelreglernas utformning. Har väljarna någon möjlighet att utkräva ansvar av politikerna?

Övriga författare: Sören Holmberg, Leif Lewin och Hanne Marthe Narud.