Forskningsrapport

Redovisa företagsledarnas förmåner!

Rikta strålkastarna uppåt.

Tiden är nu mogen för att höja kraven på öppen och konsistent redovisning av ledande befattningshavares förmåner. Boken analyserar ”fallskärmsavtal” och företagsledarnas förmåner i allmänhet, vilka debatterats allt intensivare i Sverige under de senaste åren. Ytterst handlar det om aktiemarknadens förtroende för bolagen och deras ledningar. Alla måste kunna lita på att besluten om chefernas anställningsförmåner fattas i korrekta former. Lika viktigt är att informationen om ersättningen är öppen och tydligt. Författarna presenterar även konkreta förslag om när, hur och vilken information som bör lämnas.