Afrika – en kontinents ekonomiska och sociala historia

Erik Green Ellen Hillbom

Publikation 2010.06.08

Få kontinenters historia är så präglade av myter och fördomar som Afrikas och ännu i dag är det vanligt att beskriva dess historia som statisk och afrikanska samhällen som primitiva. Afrika – en kontinents ekonomiska och sociala historia visar i stället en dynamisk och variationsrik kontinent.

Boken handlar om den ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika söder om Sahara i ett långsiktigt perspektiv från 1000 e.Kr. fram till i dag. Författarna har lämnat det tidigare så vanliga eurocentriska perspektivet, där Afrika hålls samman i sin egenskap av att skilja sig från Europa. De inriktar sig i stället på dynamiken i de lokala förändringsprocesserna och betonar skillnaderna i utvecklingsmönster mellan olika delar av kontinenten. Fokus ligger inte på extraordinära händelser som krig eller hungerkatastrofer utan på hur människor levde och lever i vardagen.