Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap

Carmen M. Reinhart Kenneth S. Rogoff

Publikation 2010.08.25

Genom hela historien har både rika och fattiga länder genomgått en lång rad finanskriser. De har lånat, lånat ut, kraschat - och återhämtat sig. Varje gång har experterna mässat sitt "denna gång är det annorlunda". De har påstått att gamla bedömningsregler inte längre gäller och att den nya situationen har få likheter med tidigare katastrofer. Denna bok bevisar att dessa antaganden är felaktiga.

Med 66 länder på fem kontinenter som bas ger Annorlunda nu en komplett bild av alla sorters finanskriser och lotsar oss fram genom åtta fascinerande århundraden av statsbankrutter, bankpanik och inflationstoppar – från medeltidens myntförsämringar till dagens katastrofala amerikanska bostadslån.

Författarna framför den provokativa åsikten att förhärjande finansbrasor är något som både nya och gamla marknadsekonomier i princip måste genomgå. De drar viktiga lärdomar av historien för att visa oss hur mycket – eller hur lite – vi har lärt.

 

Recensioner av originalutgåvan:

The definitive book on financial crises.

Steven Pearlstein, Washington Post

A masterpiece.

Martin Wolf, Financial Times

Awesome.

William Easterly, AidWatch

Essential reading . . . both for its originality and for the sobering patterns of financial behaviour it reveals.

Economist

Annorlunda nu är en utomordentligt spännande, aktuell och kontroversiell bok om skuldkrisernas historia.

Barry Eichengreen

Detta är helt enkelt den bästa empiriska utredning av finanskriser som någonsin publicerats.

Niall Ferguson

Annorlunda nu är fantastisk eftersom den ger just det perspektiv vi behöver på den nuvarande världsekonomiska krisen.

Robert J. Shiller