Den ekologiska imperialismen. Europas biologiska expansion 900-1900, 2 upplagan

Alfred W. Crosby

Publikation 2006.04.20

Europeiska utvandrare och deras avkomlingar utgör huvuddelen av befolkningen i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Ungefär en femtedel av Europas befolkning utvandrade till Nordamerika under 1800-talet.

Den europeiska imperialismens militära framgångar är lätta att förklara: gevär mot spjut. Att européerna trängde undan och ersatte urbefolkningen och förde in sin egen flora och fauna i de tempererade zonerna var mera en fråga om biologi än om militära segrar. Författaren levandegör och förklarar på ett övertygande sätt de biologiska grunderna för vårt föränderliga ekosystem.

Inledning av Sverker Sörlin.