Den offentliga makten, 3 upplagan

Olof Petersson

Publikation 2010.08.23

Offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen?

Enligt riksdagens mål ska den offentliga makten vägledas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Denna bok berättar om maktprocesserna som formar framtidens kommuner, stat och EU. Uppmärksamheten riktas särskilt mot organisering, personal, finansiering, styrning och granskning. Dagens Sverige står i centrum, men boken ger också utblickar som sätter in vårt samhälle i historiskt, jämförande och framåtblickande perspektiv.

Den offentliga makten är tänkt som lärobok vid universitet och högskolor, men ger också kunskap, orientering och faktaunderlag till alla som är intresserade av hur samhället fungerar. Denna nya upplaga tar bland annat hänsyn till EU:s nya fördrag, renoveringen av den svenska regeringsformen och förslaget till en ny förvaltningslag.

Recensioner av tidigare upplaga

En bok för alla som är intresserade av hur samhället fungerar.

Marie Blanc Hagström, Riksdag och Departement

Boken är kompakt och innehållsrik och passar med sitt tydliga upplägg bra som lärobok.

Marguerite Bjellvi, Socionomen