Guide till det virtuella samhället

Bengt Wahlström

Publikation 2007.11.20

När nio av tio ungdomar och mer än varannan vuxen använder internet dagligen står vi inför en ny verklighet. Nya arenor och mötesplatser ger individen − i roller som konsument, användare, väljare eller medborgare − allt större inflytande och makt.

I Guide till det virtuella samhället presenteras de fyra arenor som bildar basen för det virtuella samhället: bloggarna; de sociala nätverken och medierna som MySpace, YouTube och Facebook; de virtuella världarna med Second Life i spetsen samt de kollaborativa systemen som Wikipedia och Amazon.

Här granskas hur det virtuella samhället förstärker sitt inflytande inom en rad samhällsområden, som politik, kultur och handel. Avslutningsvis diskuteras den kraft som det virtuella samhällets arenor – som här går under beteckningen Makt 2.0 − utgör. Vilka är dess förutsättningar? Vem har tillgång till denna makt och vad kan den användas till? Hur kommer maktspelet mellan den verkliga och den virtuella världen att utvecklas under det närmaste decenniet?