Hur kan elmarknaden bli mer teknikneutral?

Seminarium Ons 27 september 2023
Tid och plats

Onsdag 27 september 2023, 10:45–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efter mötet.

Den svenska elmarknaden står inför stora utmaningar. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt. För en välfungerande elmarknad krävs ökat samspel mellan olika kraftsystem och tydligare prissignaler för aktörerna på elmarknaden.

Kan ökad teknikneutralitet bidra till att kraftsystemets olika delar samverkar mer effektivt? Hur ska elmarknaden i så fall utformas? Och vilka kan bli vinnare och förlorare på en marknad av det slaget? Det är några av de frågor som forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås analyserar i en ny rapport som presenteras vid SNS seminarium En teknikneutral elmarknad.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall

Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät

Monica Haider (S), ledamot i näringsutskottet

Therese Hindman Persson, ställföreträdande generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Marie Knutsen-Öy, Director of Energy Solutions, Einride AB

Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 26 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!