Hur påverkar organiserad brottslighet stat och kommun?

Seminarium Tis 7 november 2023
Tid och plats

Tisdag 7 november 2023, 13:15–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Kaffe serveras från 13:00. Stanna gärna kvar på fika efter seminariet.

Svenska institutioner har visat sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Hur ser problemen ut på kommunal nivå? Vilka branscher är särskilt utsatta? Och hur kan samhället stärka sin motståndskraft?

I en ny rapport sammanställer statsvetaren Carina Gunnarson kunskapsläget om hur organiserad brottslighet kan påverka staten och kommunerna. Forskaren beskriver vanliga tillvägagångssätt, visar på vilka sätt kommuner och vissa branscher är sårbara och ger förslag på vad politiker, kommuner och näringsliv kan göra för att motverka organiserad brottslighet.

Under seminariet redogörs även för lärdomar från Malmö, Södertälje, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Akavia.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör i Malmö stad

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje

Carina Gunnarson, docent i statskunskap, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och affilierad till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism, SKR

Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts- och förvaltningspolitik, Akavia. Fackförbundet Akavia har bland annat gett ut en rapport om hot, våld och trakasserier mot medarbetare i medborgarnas tjänst.

Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 6 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!