IIES/SNS International Policy Talks: Xavier Vives om framtidens bankreglering

Fre 16 september 2016
Tid och plats

Fredag 16 september 2016, 08:00–09:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Xavies Vives är ett välkänt namn i den europeiska debatten om reglering av banksektorn. Nu kommer han till SNS för att presentera sin nya bok ”Competition and Stability in Banking” – The Role of Regulation and Competition Policy.”

Boken fokuserar på frågan om det finns en målkonflikt mellan effektiv konkurrens på bankmarknaden och finansiell stabilitet. Hans slutsats är att liberaliseringen av bankmarknaden hade stor betydelse för uppbyggnaden av de obalanser som ledde fram till den senaste finanskrisen, men att vissa mått på väl fungerande konkurrens också är positivt för finansiell stabilitet. Boken mynnar ut i ett antal mycket konkreta rekommendationer för hur målkonflikten mellan konkurrens och finansiell stabilitet kan hanteras genom effektiv reglering.

Seminariet sker inom ramen för IIES/SNS International Policy Talks som är ett samarbete mellan Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms universitet och SNS med syfte att sprida de senaste insikterna från internationellt ledande nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Samtalet leds av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften för mötet är 995 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 14 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!