Kunskap och nationers välstånd

David Warsh

Publikation 2007.11.01

Ekonomijournalisten David Warsh redogör för debatten kring ekonomisk tillväxt som fördes av ett antal nationalekonomer mellan 1979 och 1994.

Insiktsfullt berättar Warsh historien om uppkomsten av den nya tillväxtteorin samtidigt som han tecknar skarpsinniga porträtt av de tidiga ekonomerna som lagt grunden till teorin: Adam Smith, Alfred Marshall och John Maynard Keynes, och en ny våg av teoretiker som Robert Solow, Kenneth Arrow, Robert Lucas och Paul Romer.