Ledning av företag och förvaltningar – former, förutsättningar, förändring, 4 upplagan

Rolf Lind (red.) Anders Ivarsson Westerberg (red.)

Publikation 2011.08.19

Frågor som rör ledning, ledarskap och styrning av organisationer har hög aktualitet. Men vad kännetecknar organisationsledning och ledarskap? Vilka förutsättningar har betydelse för de ledningsmetoder som används i olika verksamheter? Och hur har samhällsutvecklingen påverkat sättet att leda och styra organisationer?

Boken ger en bred och forskningsbaserad översikt av frågor som rör ledning av företag och förvaltningar. Den är lämplig att användas i kurser i företagsekonomi, men kan också användas i annan akademisk grundutbildning, till exempel kurser i statsvetenskap och sociologi. Boken är dessutom av intresse för ledarutbildningar och vidareutbildningskurser.

Den fjärde upplagan är helt omarbetad och har en ny, tematisk struktur. Flera kapitel är nyskrivna, övriga har uppdaterats. Författarna är forskare och lärare från olika lärosäten.

Övriga författare: Roland Almquist, Mats Alvesson, Per Olov Berg, Nils Brunsson, Matilda Dahl, Yvonne Due Billing, Maria Grafström, Pauline Göthberg, Pär Larsson, Jan Lindvall, Jan Löwstedt, Maria Mårtensson, Stefan Sveningsson och Karolina Windell.