Niklas Karlsson presenterar Kommunutredningen

Tid och plats

Måndag 2 mars 2020, 12:00–13:30
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Polhemssalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Den parlamentariska Kommunutredningen lämnar i slutet av februari sitt slutbetänkande till regeringen. I början av mars presenterar ordförande Niklas Karlsson utredningen vid ett SNS-seminarium och diskuterar slutsatserna med statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt och SKR:s förste vice ordförande Carola Gunnarsson.

Till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringen har Sveriges kommuner väldigt olika förutsättningar. Många har redan i dag svårt att klara sitt välfärdsuppdrag och det blir troligen inte lättare under kommande decennier.

Kommunutredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter. Några förslag som de har tagit ställning till är kommunsammanläggningar, asymmetrisk ansvarsfördelning, förändrade uppgifter och kommunal samverkan. Representanter från samtliga riksdagspartier har deltagit i utredningen.

Medverkande

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och medförfattare till SNS Konjunkturråd 2019. Kommunernas framtid
Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog
Carola Gunnarsson, förste vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Sala
Niklas Karlsson, Kommunutredningens ordförande och riksdagsledamot för Skåne läns västra

Diskussionen leds av journalisten Åsa Julin.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 28 februari debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!