Nya förutsättningar för EU:s utsläppshandel

Tor 21 februari 2019
Tid och plats

Torsdag 21 februari 2019, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Systemet för utsläppshandel är en av EU:s viktigaste åtgärder för att minska regionens koldioxidutsläpp. EU upprättar nu en marknadsreserv för att bromsa det överskott av utsläppsrätter som under de senaste åren lett till att koldioxidpriset sänkts. Vilka är utsikterna för den europeiska utsläppshandeln efter reformen? Hur påverkar reformen den svenska marknaden?

År 2019 träder EU:s reserv för marknadsstabilitet i kraft. Avsikten är att skapa balans mellan utbud och efterfrågan av utsläppsrätter. Marknadsreserven är tänkt att korrigera det överskott av utsläppsrätter som under senare år byggts upp i systemet för utsläppshandel. Överskottet har nämligen lett till sänkta priser på utsläppsrätter vilket i sin tur riskerar att minska incitamenten för koldioxidsnåla investeringar. Reformförslaget har väckt frågan om marknadsreserven verkligen är effektiv för att minska överskottet, eller om åtgärden kommit försent.

Peter Birch Sørensen, professor i nationalekonomi och ordförande i Danmarks klimatråd, presenterar sin forskning om utsläppshandelns utsikter efter reformen 2019.

Svante Mandell, forskningschef för avdelningen för miljöekonomi vid Konjunkturinstitutet, Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och förhandlare av det nya utsläppsrättssystemet, Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket och Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör på Jernkontoret, deltar också i seminariet.

Seminariet hålls delvis på engelska och leds av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Seminariet är det första i SNS nya mötesplats Samhällsbyggnad och hållbarhet, som finansieras med stöd av forskningsrådet Formas.

Medverkande

Peter Birch Sørensen, professor i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet och ordförande i Danmarks klimatråd
Svante Mandell, forskningschef för avdelningen för miljöekonomi vid Konjunkturinstitutet
Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna
Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket
Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör på Jernkontoret
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 19 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!