Opinionsbildning

Olof Petersson

Publikation 2010.01.08

Strategisk kommunikation, PR, spin, reklam, marknadsföring, propaganda. Opinionsbildning har många namn. Men hur går det egentligen till att påverka? Och hur påverkas vi av alla budskap som dagligen sköljer över oss?

Opinionsbildning är en bred och pedagogisk översikt över teorier och forskningsresultat som tydliggör opinionsbildningens roll i demokratin. Förutsättningen för att medborgarna ska kunna påverka sitt samhälle är att det finns en folkvilja som grundas på fri åsiktsbildning. Men vad är egentligen ”åsiktsbildning” och kan man verkligen hävda att den är ”fri”?

Författaren diskuterar också om åsiktspåverkan genom propaganda är förenlig med demokratins ideal.

Pocketuniversitetet, nr 8.

Recensioner

Boken är stundtals teoretisk och tung men samtidigt en välstrukturerad översikt i ämnet och kommer säkert att vara mycket användbar för studenter…

Jorun Jakobsson Koca, BTJ

Olof Peterssons bok ger flera möjliga infallsvinklar.

Johannes Åman, Dagens Nyheter