SNS Luleå: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Mån 11 februari 2013
Tid och plats

Måndag 11 februari 2013, 18:00–20:00
Handelskammaren, Kyrkogatan 13, Luleå.

Finns det skatteuttag som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

I Sverige uppgår den offentliga sektorns skatteintäkter till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Detta ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

SNS Konjunkturråd 2013 presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet och transparens. Ett sådant system främjar i förlängningen medborgarnas vilja att betala skatt.

Rapporten presenteras av LENNART FLOOD, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Anmälan
Senast fredagen den 8 februari till Andreas Lind, e-post lind@norrbottenshandelskammare.se

Varmt välkommen!
SNS Luleå