SNS Skåne: Så kan ESS säkra Sveriges position som kunskapsnation

Mån 16 september 2019
Tid och plats

Måndag 16 september 2019, 12:30–13:30
I SEB:s lokaler på Östergatan 39 i Malmö

I maj firade Sverige 10 år som värdland för European Spallation Source – ett av de största och högst prioriterade projekten för forskningsinfrastruktur i Europa. Forskningsanläggningen är under uppbyggnad i Lund och kommer att kunna nyttjas av tusentals forskare. Vilken roll kommer anläggningen att spela för svensk forskning, svensk industri och Sveriges position som kunskapsnation?

Möt Allan Larsson, som spelade en nyckelroll under förhandlingarna om placeringen av anläggningen i Lund, och Martin Sjöstrand, kommunikationsdirektör på ESS, i ett samtal under ledning av Mikael Stamming. Allan Larsson har nyligen gett ut en bok om hur det gick till när Sverige lyckades få tre stora forskningsanläggningar till Lund och hur Lund nu har möjlighet att bli ett internationellt ledande vetenskapligt centrum.

På mötet finns Allan Larssons nya bok I vetenskapens värld till försäljning.

Medverkande

Allan Larsson, rådgivare till EU-kommissionen och tidigare finansminister
Martin Sjöstrand, kommunikationsdirektör för ESS

Samtalet leds av Mikael Stamming, egenföretagare och tidigare utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Anmälan

Inbjudan till seminariet skickas ut i ett separat mejl.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Skåne