SNS Väst: Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Ons 22 februari 2017
Tid och plats

Onsdag 22 februari 2017, 16:00–18:00
SEB:s lokaler, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Samling i receptionen på plan 4.

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag
fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reform-
förslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Rapporten presenteras av Stefan Eriksson, docent och lektor vid Uppsala universitet.

Håkan Frisén, Prognoschef på SEB, och Knut Hallberg, senior ekonom på Swedbank, kommenterar rapporten.

Samtalet leds av Ulrika Jisland, kommunikatör, Västra Götalandsregionen.

Anmälan

Anmäl dig senast måndag 20 februari till Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Väst