Statsskick. Att bygga demokrati, 2 upplagan

Lauri Karvonen

Publikation 2008.01.23

En demokratisk stat kan organiseras på många olika sätt. Statsmakten kan förbehållas den centrala nivån eller delas mellan huvudstaden och regionerna. Parlamentet kan vara den suveräna representanten för folkviljan eller dela denna uppgift med en folkvald president.

Demokratiska val kan förrättas med skilda metoder. Hur riksdagen är utformad varierar. Den rättsliga kontrollen av politiken skiljer sig mellan olika länder, och statens författning kan spela en mer eller mindre aktiv roll i det politiska livet.

Vad beror det på att stater har valt olika lösningar på dessa punkter? Vad får det för konsekvenser att statsskicken varierar?

Pocketuniversitetet, nr 2.