Svensk författningspolitik, 3 upplagan

Ingvar Mattson (red.) Olof Petersson (red.)

Publikation 2011.05.12

Varför har Sverige en fyraprocentsspärr vid riksdagsvalen? Var går gränsen för yttrandefriheten? Varför har vi en kung utan makt? Hur mycket får en kommun bestämma? Får en domstol underkänna regeringsbeslut?

Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet. Sverige skiljer sig i flera avseenden från andra demokratier. Bakom dagens system ligger en lång historia av intressekonflikter och idébrytningar.

I Svensk författningspolitik skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. De historiska och internationella utblickarna bidrar till att öka förståelsen för de vägval som svensk politik i dag står inför. Boken vänder sig särskilt till studenter inom de samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga områdena, men är också av intresse för alla medborgare som söker en djupare insikt i den politiska processen.

Denna nya upplaga har aktualiserats med hänsyn till ny forskning och de omfattande grundlagsändringar som trädde i kraft 2011.

Redaktörer för boken är Ingvar Mattson och Olof Petersson.

Övriga författare: Karl-Göran Algotsson, Wiweka Warnling-Nerep, Jörgen Hermansson, Tommy Möller, Lars Davidsson, Torbjörn Bergman, Shirin Ahlbäck, Caroline Taube, Urban Strandberg, Magnus Isberg och Fredrik Sterzel.