Utmaningar för en svensk skola i världsklass, dag 1, eftermiddag

Seminarium 2016.03.23

Lyssna

Kommenterar gör bland annat: ANDERS BJÖRKLUND, professor Stockholms universitet; KARIN EDMARK, docent Institutet för Näringslivsforskning och Stockholms universitet; ANNA EKSTRÖM, generaldirektör Skolverket; LISBETH LUNDAHL, professor Umeå universitet; EVA MÖRK, ordförande SNS vetenskapliga råd och professor Uppsala universitet; BJÖRN ÖCKERT, docent Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering; INGRID CARLGREN, professor i pedagogik, Stockholms universitet; ÅSA FAHLÉN, Lärarnas Riksförbund; SARA SUNDSTRÖM, Lärarförbundet; MIKAELA VALTERSSON, ordförande, Friskolornas riksförbund; HELÉN ÄNGMO, generaldirektör, Skolinspektionen; HANS-ALBIN LARSSON, professor i historia, Högskolan i Jönköping; LARS ERIKSSON, executive director, EY; LENA ADAMSON, direktör, Skolforskningsinstitutet; MARIA WETTERSTRAND, fristående samhällsdebattör och f.d. språkrör MP, OLOF JOHANSSON, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, MIKAEL WITTERBLAD, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv, HELENA HOLMLUND, docent i nationalekonomi, IFAU, JAN-OLOF JACKE, vd för Astra Zeneca, LARS LEJONBORG, Senior Advisor, Diplomat Communications och f.d. utbildningsminister samt ASTRID PETTERSSON, professor i pedagogik, Stockholms universitet.
Moderatorer: NIKLAS EKDAL, journalist och författare, samt ÅSA JULIN, ekonomijournalist.