Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Tis 19 februari 2019

Hur kan välfärdsteknik bättre tas tillvara inom äldreomsorgen? För att diskutera detta har SNS bjudit in Peter Larsson, regeringens särskilde utredare i frågan, till en hearing med centrala aktörer inom området.

I takt med att vi lever allt längre stiger behovet av äldreomsorg. Detta leder också till ett ökat kompetensförsörjningsbehov. Äldreomsorgen har redan i dag höga sjukskrivningstal på grund av brister i arbetsmiljön, vilket i sin tur leder till bristande kvalitet i omsorgen. En ökad användning av välfärdsteknik skulle därför både kunna avlasta personalen och förbättra kvaliteten samt ge mer självständighet för de äldre.

Regeringen tillsatte i augusti 2018 en utredning för att undersöka hur välfärdsteknik bättre kan tas tillvara inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas i mars 2020. Regeringens särskilde utredare Peter Larsson kommer nu till SNS för att presentera uppdraget, arbetet hittills och planen framåt.

Företrädare för fackförbund, akademin samt utförare av äldreomsorg medverkar för att ge inspel och kommentarer till utredningen.

Hearingen anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Utredare:
Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjörer och regeringens särskilde utredare i Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kommentatorer:
Lenita Granlund, andre vice ordförande, fackförbundet Kommunal
Mikaela Lundqvist, marknads- och verksamhetsutvecklingschef, Attendo
Lotta Stenberg, dataskyddsombud samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, Bräcke diakoni
Ulrika Winblad, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Fler talare kan tillkomma.

Seminariet leds av Marianne Rundström, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 15 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!