Valsystem

Jörgen Hermansson

Publikation 2010.02.23

Som medborgare har vi alla ett ansvar för att vårda politikens spelregler. En väsentlig del i detta ansvar är att granska och värdera olika valsystem och beslutsmetoder. Det finns nämligen bättre och sämre sätt att ordna val och beslutsfattande. Och kanske viktigast av allt: vi bör vara medvetna om att det inte finns någon alltigenom perfekt metod.

Valsystem är en kortfattad och populärt hållen framställning som beskriver hur man väljer president och parlament, vilka olika beslutsmetoder som finns och hur man genomför en folkomröstning. Ämnet rymmer både intellektuella utmaningar och stor politisk dramatik.

Pocketbiblioteket, nr 43.