Varför föll Sovjetunionen?

Gudrun Perssson

Publikation 2006.11.07

Det var inte många som trodde att den ena av världens supermakter, Sovjetunionen, skulle brytas upp i sina beståndsdelar. Kvar fanns ett Ryssland på jakt efter en nygammal identitet. Hur kunde detta ske? Och varför gick utvecklingen så hastigt? Vad dolde sig bakom slagorden perestrojka och glasnost? Hur korrupt var det planekonomiska systemet 1991?

Varför föll Sovjetunionen? diskuterar sönderfallets orsaker och försöker förklara varför en stormakt i vår tid inte längre finns.

Pocketbiblioteket, nr 23.