Forskningsrapport

Konjukturrådets rapport 1993. Fast kurs med flytande krona

Stabiliseringspolitik utan fast växelkurs.

Sverige har på tre år gått från överhettning till den djupaste ekonomiska nedgången sedan depressionen på 1930-talet. Arbetslösheten förtsätter att stiga under 1993 och finanskrisen är långt ifrån överstånden.

Dessutom har riksbanken förlorat sitt viktigaste vapen – den fasta växelkursen. Starka röster kräver nu en expansionistisk konjukturspolitik av traditionellt snitt. Men hur går detta ihop med långsiktiga strävanden för prisstabilitet, effektivare marknader och minskat budgetunderskott.

Rapporten utmynnar i förslag till en kraftfull politik som kan föra Sverige ur krisen utan att göra avkall på strävanden mot en långsiktigt bättre ekonomi.