Forskningsrapport

Mat till EG-pris?

Svenska matpriser är bland de högsta i världen. Varför?

Vilken roll spelar den förda jordbrukspolitiken? Det svaga konkurrensstycket? Vilka blir effekterna på matpriser av ett svenskt EG-medlemskap? Vilken politik bör Sverige föra fram till ett eventuellt framtida medlemsinträde?

Mat till EG-pris? tar ett samlat grepp om problemområdet och analyserar hela livsmedelskedjan, från bonde till konsument. Boken väder sig till en bred publik i syfte att bringa reda i matprisdebatten och fylla det vakuum som uppstått i debatten om jordbrukspolitiken efter Sveriges beslut att ansöka om EG-medlemskap.