Tandvård i andra länder – vad kan Sverige lära?

Perspektiv på svensk tandvård.

Tandhälsan har blivit allt bättre. De flesta sköter sina tänder väl och besöker regelbundet tandvården, som sedan 1970-talet har byggts ut rejält.

I de flesta europeiska länder utförs tandvården i huvudsak i privat regi, men med en stor del av kostnaderna finansierade via skatt eller offentliga försäkringar. Finland, Danmark och Sverige avviker. Här produceras ungefär hälften av tandvården i offentlig regi, men i Finland är enbart en tredjedel av kostnaderna finansierade i offentlig regi, i Danmark två tredjedelar och i Sverige tre fjärdedelar. Prissättningsmetoder och subventioneringsgrad skiljer sig också åt. I Norge är exempelvis vuxentandvården i princip osubventionerad.

Tandvård kan alltså organiseras och finansieras på olika sätt och med skilda konsekvenser. I den här boken ges en överskådlig beskrivning av tandvårdssystemen i Västeuropa, med mer ingående beskrivningar görs av tandvården i Finland, Norge och Storbritannien.