Forskningsrapport

Vägar förbi och igenom partier

Avståndet mellan medborgare och politiska partier ökar. Då allt färre väljare har en stabil partiidentitet aktualiseras också frågan hur väl partierna lyckas med sin representativa uppgift i demokratin.

Boken utvärderar tre konstitutionella mekanismer som betonar medborgarinflytande på bekostnad av partiinflytande, direkt demokrati på bekostnad av representativ demokrati: personval, folkinitiativ och direktval av statsminister.

Författarna gör en kartläggning av förekomsten av mekanismerna samt en analys av deras strategiska effekter i politiken. De föreslår ett förstärkt personval samt införande av en bestämd form av folkinitiativ i Sverige, medan direktval av statsminister befinns vara en föga lyckad konstitutionell innovation.