Att skapa ett hållbart livsmedelssystem

Tis 8 oktober 2019

Vår globala matkonsumtion och vårt nuvarande livsmedelssystem behöver ställas om för att bli mer hälsosamt och för att minska klimatpåverkan. Vilket ansvar har livsmedelsindustrin och vad kan konsumenterna göra? Och vilka styrmedel bör politiker använda sig av? SNS samlar forskare, representanter för näringslivet och andra experter för att samtala om dessa frågor.

Therese Lindahl, forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, har forskat om hälsosamma och hållbara matvanor. Vid seminariet diskuterar hon, utifrån sin forskning, i vilken mån beslutsfattare behöver utforma regleringar, skatter och subventioner för att uppnå och upprätthålla ett hållbart livsmedelssystem.

Elin Röös, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, medverkar också i seminariet för att tala om producenternas roll. I sin forskning om matens klimatpåverkan har hon bland annat arbetat med framtidsscenarier för mer hållbar livsmedelskonsumtion. I samtalet deltar även Åsa Domeij, tidigare riksdagsledamot och numera hållbarhetschef på Axfood samt Johan Jörgensen, grundare av Sweden Foodtech, som förespråkar innovativ omvandling av matsektorn för att uppnå nästa generations hållbara livsmedelssystem.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS mötesserie Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Medverkande

Therese Lindahl, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid Beijerinstitutet
Elin Röös, biträdande lektor i miljösystemanalys för livsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala
Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet
Johan Jörgensen, grundare, Sweden Foodtech

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för alla. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kronor.

Varmt välkommen!